1981 ”Bild av Trelleborg"Algatan, Trelleborg, vägg 400 kvm.

1989 "A Chile", Kursverksamheten, Malmö, 100 kvm

1980 "Tanke och Känsla", Calmeks, Svedala, vägg 200 kvm.